sv. 34 | Palacký nervózním zbabělcem? [1922]

AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopis textu s vlastnoručními Masarykovými opravami a doplňky tužkou; na dokumentu je poznámka „dopsáno 4. 1. 1922“.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisný průklep textu; přiložený výtisk Času se zatrženým článkem. Na obale spisuje poznámka: „4/11922, článek p.p., diktováno 4. ledna 1922, uveřejněno v Čase 6. ledna 1922, s. 2“.
AKPR, T 1834/21. Strojopisný opis článku, na dokumentu je nadepsáno tužkou „pro Čas, 4. 1. 22“.
  • Palacký nervózním zbabělcem? Čas, 32, 1922, č. 5, s. 2, 6. 1. Nepodepsáno.