sv. 6 | Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus [2000]

Ve třech studiích, vydaných knižně v letech 1895 a 1896, Masaryk analyzoval krizi české moderní společnosti a formuloval politický a kulturní program k jejímu překonání. Pozornost věnoval jedné z klíčových otázek: Reformace, či revoluce? Proti liberalistickému indiferentismu Masaryk poukázal na aktuálnost Husova pojetí myšlenkové svobody. „Časové směry a tužby“ autor interpretuje jako pokračování národního obrození, které se opíralo o humanitní program Josefa Dobrovského, Jana Kollára, Františka Palackého a Karla Havlíčka Borovského.
kniha, česky, 2000, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jiří Brabec (editor)