sv. 17 | Přednášky a studie z let 1882–1884 (Hume – Pascal – Buckle – O studiu děl básnických) [1998]

České vědecké komunitě se profesor Masaryk po svém příchodu do Prahy představil čtyřmi samostatně vydanými texty: zahajovací přednáškou na Karlově univerzitě (Počet pravděpodobnosti a Humova skepse), přednáškami v akademickém spolku Jungmann (Blaise Pascal, jeho život a filosofie) a v Americkém klubu dam (O studiu děl básnických) a studií o moderní historiografii (Teorie dějin dle zásad T. H. Buckla).
kniha, česky, 1998, Ústav T. G. Masaryka: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jiří Brabec (editor) – Stanislav Polák (editor)