sv. 23 | Mezi literaturou a politikou. Texty z let 1895–1897 [2022]

Svazek shrnuje Masarykovu tvorbu publikovanou v dobových denících, časopisech, sbornících a dalších typech periodických či příležitostných publikací v letech 1895–1897. Masaryk je představen jako autor širokého žánrovho spektra: vedle rozsáhlých literárně orientovaných úvah a rozborů stojí texty původních přednášek z filozofie a etiky či texty, které se vyslovují k dobovým politickým poměrům. Edice dále zpřístupňuje politické úvodníky, polemiky nebo příspěvky do anket k aktuálním politicko-společenským otázkám.
kniha, česky, 2022, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jiří Flaišman (editor)