sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1897]

texty: Od milého obrazu stařičkého jubilanta.
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 8, 20. 5. 1897, s. 751–752; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum. [Spolu s J. S. Macharem; Machar autorem připojených předchozích a jednoho závěrečného odstavce.]