Texty TGM


Lidová politika [1909]
  • Anton MENGER. Volkspolitik. Jena, Gustav Fischer, 1906, 90 stran. Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 12, 1909, Nr. 6, s. 373–374. Podepsán T. G. Masaryk.

Memorandum o československých vojenských jednotkách [1917]
  • Dokladnaja zapiska o češsko-slovackich vojinskich časťjach. VÚA – VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, pres.; korespondence 1001–1800, kr. 4.

Prezident Masaryk k 70. výročí smrti Havlíčka [1926]
  • Prezident Masaryk k výročí smrti Havlíčka. Národní osvobození, 3, 126, č. 205, s. 1, 29. 7. Otištěno též: Havlíčkův politický odkaz. Lidové noviny, 34, 1926, č. 377, s. 2, 29. 7., a v dalších československých listech.

Úpadek mladočeské strany [1905]
  • Der Verfall der Jungtschechischen Partei, Der Weg, 1, 1905–1906, č. 1, 1. 10. 1905, s. 4–5. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk (Prag). Přeložila Michaela Otterová.

Glosy ku programu lidovému [1890]
  • Čas, 4, 1890, č. 45, 8. 11. 1890, s. 705–712; č. 46, 15. 11. 1890, s. 721–725; č. 47, 22. 11. 1890, s. 737–740; č. 48, 29. 11. 1890, s. 754–755. Nepodepsáno. Na textu se podílel též T. G. Masaryk.

[Rozhledy časopisecké] [1895]
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 9, 20. 6. 1895, s. 845–848; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum. [Spolu s J. S. Macharem; Machar autorem připojených úvodních sedmi a závě­rečného odstavce.]

Jan Hus [1896]
  • První knižní vydání vyšlo nákladem Času. Praha [leden] 1896. Tiskem J. Otty.

Uznání prezidenta republiky vojsku [1933]
  • Uznání prezidenta republiky vojsku. Lidové noviny, 41, 1933, č. 543, s. 1–3, 30. 10. Otištěno též: Prezident děkuje armádě. Národní osvobození, 10, 1933, č. 254, s. 1, 31. 10., a v dalších československých listech.

Prezident Masaryk ve Slaném a Motyčíně [1921]
  • Prezident Masaryk ve Slaném a Motyčíně. Národní listy, 61, 1921, č. 249, s. 3, 11.9. Otištěno též: Prezident Masaryk ve Slaném. Lidové noviny, 29, 1921, č. 454, s. 2, 11. 9., a v dalších listech.

III. sjezd České strany pokrokové. Prof. Masaryk o všeobecném programu politickém [1912]
  • Čas, 26, 1912, č. 7, 7. 1., s. 5–7. Nepodepsáno.