Texty TGM


Prezident Masaryk ve Slaném a Motyčíně [1921]
  • Prezident Masaryk ve Slaném a Motyčíně. Národní listy, 61, 1921, č. 249, s. 3, 11.9. Otištěno též: Prezident Masaryk ve Slaném. Lidové noviny, 29, 1921, č. 454, s. 2, 11. 9., a v dalších listech.

Prezident T. G. Masaryk americkým Čechoslovákům [1921]
  • Prezident T. G. Masaryk americkým Čechoslovákům. Lidové noviny, 29,1921, č. 307, s. 2, 21. 6. Otištěno též: Čas, 31, 1921, č. 138, s. 2, 21. 6., a v dalších listech.

Uruguayský vyslanec u pana prezidenta [1921]
  • Uruguayský vyslanec u pana prezidenta. České slovo, 13, 1921, č. 190, s. 3, 19. 8. Otištěno též: Uruguayský ministr u prezidenta Masaryka. Národní listy, 61,1921, č. 226, s. 3, 19. 8., a v dalších listech.

Oslavy národního svátku 28. října [1921]
  • Oslavy národního svátku 28. října. Čas, 1921, č. 244, s. 1–2, 29. 10. Otištěno též: Třetí výročí československé samostatnosti. Lidové noviny, 29, 1921, č. 542, s. 1, 29. 10., a v dalších listech.

Belgickému vyslanci při nástupní audienci [1921]
  • Instalace belgického vyslance. Čas, 31, 1921, č. 106, s. 5, 7. 5. Otištěno též: České slovo, 13, 1921, č. 103, s. 2, 7. 5., a v dalších listech.

List A. Jiráskovi k sedmdesátým narozeninám [1921]
  • Prezident Masaryk Mistru Jiráskovi. Čas, 31, 1921, č. 196, s. 1, 23. 8. Otištěno též: Prezident Masaryk Mistru AI. Jiráskovi. Tribuna, 3, 1921, č. 197, s. 2, 23. 8., a v dalších listech.

Připomínka k zákonu z 12. srpna 1921 o osobních daních přímých [1921]
  • Prezident republiky nepodepsal zákon o osobních daních přímých. Čas, 31, 1921, č. 218, s. 3, 17. 9., a v dalších listech.

List Kostnické jednotě o repatriaci potomků českých exulantů [1921]
  • Prezident republiky o reemigrační akci. Čas, 31, 1921, č. 290, s. 9, 11. 12. Otištěno též: Prezident a návrat potomků pobělohorských emigrantů. Čas, 31, 1921, č. 298, s. 6, 21. 12.

Nový americký vyslanec v Praze [1921]
  • Nový americký vyslanec v Praze. Lidové noviny, 29, 1921, č. 637, s. 2, 21. 12. Otištěno též: Nový vyslanec Spojených států v Praze nastoupil svůj úřad. Venkov, 16, 1921, č. 298, s. 4, 21. 12., a v dalších listech.

List prof. Jarníkovi při odchodu na odpočinek [1921]
  • Dr. Jan Urban Jarník... Venkov, 16, 1921, č. 249, s. 5, 23. 10. Otištěno též: Prezident republiky zaslal prof. dr. Janu U. Jarníkovi tento dopis. České slovo, 13, 1921, č. 245, s. 4, 23. 10., a v dalších listech.