sv. 34 | List Kostnické jednotě o repatriaci potomků českých exulantů [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 43. Strojopisný koncept s vlastnoručními Masarykovými opravami tužkou; strojopisné opisy dopisu, datováno Lány, dne 29. září 1921.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu, č. D 4743/21.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Prezident republiky o reemigrační akci. Čas, 31, 1921, č. 290, s. 9, 11. 12. Otištěno též: Prezident a návrat potomků pobělohorských emigrantů. Čas, 31, 1921, č. 298, s. 6, 21. 12.