sv. 31 | Válka a revoluce II. Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1917 [2008]

Svazek shrnuje česky a slovensky psané Masarykovy texty a překlady jeho článků, přednášek a rozhvorů, které byly publikovány v roce 1917 v anglických, amerických a ruských pramenech. Těžiště Masarykovy činnosti v tomto roce spočívalo v Rusku, kam odjel po únorové revoluci, k nejzávažnějším dokumentům patří zvláště memoranda, zasílaná ruským vojenským autoritám ve věci formování čs. legií, která jsou v úplném znění publikována vůbec poprvé.
kniha, česky, 2008, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Zdenko Maršálek (editor) – Karel Pichlík (editor)