sv. 31 | Telegram vojínům a důstojníkům [1917]

  • Československé vojsko prof. Masarykovi. Čechoslovák, 3,1917, č. 101, s. 6, 20. 6. (3. 7 ). Podepsáno: Masaryk.