sv. 15 | Světová revoluce [2004]

Paměti, které Masaryk napsal v prvé polovině 20. let, rekonstruují nejen jeho činnost v československém zahraničním odboji za první světové války, ale přinášejí i filozofické úvahy o vzniku, průběhu a cílech válečného střetnutí. Ideály demokracie a humanity, jež pokládá za ideový základ nového československého státu, posuzuje a přijímá v širším rámci evropského a světového duchovního vývoje. Edice obsahuje i kapitoly, které autor z původního vydání vyřadil.
kniha, česky, 2004, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jindřich Srovnal (editor)