sv. 35 | Cesta demokracie. III, Projevy, články, rozhovory 1924-1928 [1994]

Svazek se opírá o stejné principy ediční přípravy jako je tomu ve svazcích Cesta demokracie I a II. Edice dokládá zvýšenou Masarykovu politickou aktivitu jednak v řadě rozhovorů, jednak v polemických článcích, které tiskl pod různými šiframi.
kniha, česky, 1994, Ústav T. G. Masaryka: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Vojtěch Fejlek (editor)