sv. 35 | Mezi Československem a Polskem [1927]

  • Mezi Československem a Polskem. Přítomnost, 4, 1927, č. 9, s. 133, 10. 3., autentický český překlad interview, který vyšel ve varšavském listu Epoka 8. 3. 1927. Tiskneme podle tohoto překladu. Přetištěno: Interview Epoky. Masarykův sborník, 2, 1926–27 č. 4, s. 350–352, 30. 9. 1927.