sv. 26 | Z bojů o náboženství. Texty z let 1904–1906 [2014]

Ve svazku dominují dva tematické okruhy – otázka náboženská (novodobé bádání o působení církví, aktivity klerikalismu) a problémy filozofie národnostní. Řada statí dokládá Masarykův zájem o dění v Rusku, další jsou věnovány problematice sociologického bádání, stavu vysokoškolského učení a české literatuře (Karel Havlíček, Viktor Dyk).
kniha, česky, 2014, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Michal Topor (editor)