sv. 26 | Potřeba statistiky zemské a národní [1904]

  • Naše doba, 10, 1903–1904, č. 4, 20. 1. 1904, s. 241–242. Nepodepsáno.