sv. 25 | Ideály humanitní a texty z let 1901–1903 [2011]

Jádro svazku tvoří dvě rozsáhlé práce – Ideály humanitní a soubor přednášek, které Masaryk proslovil při svém pobytu v USA roku 1902. Značný počet statí je věnován církevním otázkám (polemiky s klerikalismem, přehledy literatury o náboženství). Další část obsahuje polemiky o otázkách filozofických (spor o Imanuela Kanta s Františkem Marešem), politických (brožura Nynější krize a dezorganizace mladočeské strany, spor s F. L. Riegrem) a literárních.
kniha, česky, 2011, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Michal Kosák (editor)