sv. 25 | Ze statistiky Slovenska [1903]

  • Naše doba, 10, 1902–1903, č. 4, 20. 1. 1903, s. 320. Nepodepsáno.