sv. 28 | Politika vědou a uměním. Texty z let 1911–1914 [2011]

V roce 1911 Masaryk pokračoval v kritice rakousko-uherské zahraniční politiky a v témže roce obhajoval svůj poslanecký mandát do říšské rady, tentokrát na Valašsku. Zejména Masarykovy komentáře a polemiky, dotýkající se těchto dvou události, tvoří převážnou část svazku, který obsahuje také dvě brožury o demokracii (Demokratism v politice, Nesnáze demokracie).
kniha, česky, 2011, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jana Malínská (editor)