sv. 28 | Proti absolutismu v Čechách [1913]

  • Čas, 27, 1913, č. 290, s. 1–2, 22. 10. Nepodepsáno.