sv. 18 | Z počátku Athenea. Texty z let 1883–1885 [2004]

Vědeckou revui Athenaeum Masaryk založil v roce 1883 a v prvních ročnících byl na jejích stránkách jedním z hlavních recenzentů cizích i českých vědeckých spisů. V Athenaeu také uveřejnil své první návrhy na novou organizaci českého kulturního života. Svazek je doplněn studiemi, které Masaryk publikoval ve Sborníku historickém, redigovaném Antonínem Rezkem.
kniha, česky, 2004, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jiří Franěk (editor)