sv. 18 | Raoul Frary, Die National-Gefahr [1883]

  • Athenaeum, 1, 1883–1884, č. 2, s. 48–49, 15. 11. 1883. Rubrika: Politika. Podepsáno M.