sv. 11 | Rusko a Evropa I. Studie o duchovních proudech v Rusku. Díl I. a díl II. část I. [1995]

Problémem dějin ruské filozofie a náboženství v období 19. a na počátku 20. století se Masaryk zabýval v řadě statí, které vyústily v třísvazkové dílo Rusko a Evropa. První dva díly byly vydány nejprve v německé (1913), později v české verzi (1920). Druhé české vydání (1930) bylo rozšířeno o autorem vyžádaný text Za světové války a revoluce, který napsal Jan Slavík.
kniha, česky, 1995, Ústav T. G. Masaryka: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jiří Franěk (editor) – Zdeňka Fraňková (editor) – Jan Pochman (editor)