sv. 39 | Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912 [2019]

Svazek obsahuje dokumentaci k ustavení a činnosti Masarykovy České strany lidové (1900) a České strany pokrokové (1906). Kromě Masarykových textů byly do svazku zařazeny i články jiných autorů (například Aloise Hajna), kteří se podíleli na zprávách o sjezdech a především na obsáhlých programech, které jsou do svazku zařazeny.
kniha, česky, 2019, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jana Malínská (editor)