sv. 39 | Program České strany pokrokové [1905]

  • Čas, 19, 1905, č. 134, 17. 5., s. 1. Nepodepsáno.