sv. 22 | Naše doba. Texty z let 1892–1894 [2017]

Masarykovy články, komentáře a studie, publikované v posledních dvou ročnících Athenaea a od října 1893 v nově založené revui Naše doba, kterou Masaryk redigoval. V tomto období se zaměřil především na kritiku mladočeské strany a studentských politických aktivit (otázky taktiky a strategie radikalismu a realismu), k úvahám o sociální otázce a socialistickém hnutí. Pozornost věnoval také zahraniční i domácí umělecké tvorbě.
kniha, česky, 2017, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Jiří Flaišman (editor)