sv. 36 | Cesta demokracie. IV, Projevy, články, rozhovory 1929-1937 [1997]

Svazek se opírá o stejné principy ediční přípravy jako je tomu u předcházejících souborů Cesty demokracie. V závěrečném svazku tohoto cyklu Masaryk reflektuje krizové momenty evropské scény v období prvních agresívních kroků německého nacionálního socialismu, jemuž Masaryk věnoval značnou pozornost (například v recenzi knihy Můj boj Adolfa Hitlera) a který mu znovu nutně aktualizoval problémy demokracie.
kniha, česky, 1997, Ústav T. G. Masaryka: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Vojtěch Fejlek (editor)