sv. 36 | Ke sporu dr. Kramář – dr. Beneš [1930]

  • Ke sporu dr. Kramář – dr. Beneš. Lidové noviny, 38, 1930, č. 131, s. 4, 13. 3. Otištěno též: Prohlášení ke sporu Kramář – Beneš. Národní osvobození, 7, 1930, č. 71, s. 2, 13. 3.