sv. 30 | Válka a revoluce I. Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1914–1916 [2005]

První svazek třídílného souboru představuje kromě dvou statí, které Masaryk publikoval v Naší době v roce 1914, texty publikované v českém, slovenském, francouzském, ruském, anglickém a americkém zahraničním tisku. Mnohé z těchto textů jsou svědectvím o vývoji Masarykových názorů na průběh a řešení válečného konfiktu, o proměnách koncepce budoucího samostatného československého státu, svazek obsahuje mj. inaugurační přednášku na londýnské univerzitě z října 1915 či známé memorandum V hodině jedenácté.
kniha, česky, 2005, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Karel Pichlík (editor)