sv. 30 | Všeněmecká střední Evropa, nebo nezávislé Čechy? [1916]

  • L’Europe Centrale Pangermanique ou une Boheme Indépendante? Confidentiel. Février 1916.