sv. 33 | Cesta demokracie. I, Projevy, články, rozhovory 1918–1920 [2003]

Svazek přináší souhrn textů, komentující první léta existence republiky, a bilanční a programová poselství, přednesená v poslanecké sněmovně. Základ nově koncipovaného souboru tvoří edice Cesty demokracie I (1933), kterou uspořádal Vasil K. Škrach. Z edice jsou vyřazena úřední akta a formální projevy (například jmenovací dekrety ministrů, formální poděkování za pozdravy), vyplývající z praxe prezidentské funkce.
kniha, česky, 2003, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Vojtěch Fejlek (editor) – Richard Vašek (editor)