sv. 33 | Rozhovor pro švýcarský list Tribune de Genève [1919]

  • En Tchéco-Slovaquie (část IV). Tribune de Geněve, 41, 1919, č. 193, s. 3, 20. 8. Pre­zident Masaryk o podunajské federaci. Národní listy, 59, 1919, č. 199, s. 2, 23. 8. Otiš­těno též: Konfederace podunajská. Právo lidu, 28, 1919, č. 199, s. 2, 23. 8., a v dalších československých listech.