sv. 34 | Cesta demokracie. II, Projevy, články, rozhovory 1921–1923 [2007]

Základ nově koncipovaného souboru tvoří edice Cesta demokracie II, kterou uspořádal Vasil K. Škrach (1934). Revize a doplnění se opírají o stejné ediční principy jako u Cesty demokracie I. Převážná část textů je spjata s prezidentskou činností, současně se však projevila Masarykova snaha zasahovat do politického dění přímou polemikou (například s Karlem Kramářem). Články ovšem nemohly nést jeho podpis a byly signovány různými šiframi.
kniha, česky, 2007, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, Tomáš Garrigue Masaryk (autor) – Vojtěch Fejlek (editor) – Richard Vašek (editor)