sv. 34 | Připomínky prezidenta republiky k zákonu o úpravě cla na automobily [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 42. Prezidentovo vyjádření k zákonu – strojopisný opis ze spisu KPR, datováno 16. září 1921; výstřižky z denního tisku.
  • Připomínky prezidenta republiky k zákonu o úpravě cla na automobily. Československá republika, 242, 1921, č. 261, s. 1–2, 23. 9. Otištěno též: Zákon o clech z motorů. Lidové noviny, 29, 1921, č. 476, s. 2, 23. 9., a v dalších listech.