sv. 34 | Projev na prvním říšském sjezdu čs. vysokoškolských učitelů [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 126. Strojopisný koncept projevu s Masarykovými opravami tužkou, datováno tužkou 14/V/22.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné kopie prezidentova projevu.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Řeč prezidenta republiky k vysokoškolským učitelům. Čas, 32, 1922, č. 109, s. 1, 15. 5. Otištěno též: Der Reichskongres tschechoslowakischer Hochschullehrer. Eine Rede des Prásidenten der Republik uber die Reform des Hochschulwesens. Prager Presse, 2, 1922, č. 132, s. 1–2, 15. 5., a v dalších listech.