sv. 34 | Politický úpadek dr. Kramáře [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisný průklep textu s názvem „Dr. Kramář“; na obale spisu poznámka „diktát, 1. června 1922“.
  • Politický úpadek dr. Kramáře. Právo lidu, 31, 1922, č. 127, s. 3, 2. 6. Nepodepsáno.