sv. 34 | List Leopoldu Heyrovskému k 70. narozeninám [1922]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné průklepy prezidentova dopisu.