sv. 34 | Armádě [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami tužkou, na okraji dokumentu je poznámka cizí rukou: „napsáno 14. Vlil. 23 pro Pamětní spis Čs. vojenského vědeckého ústavu k 5. výročí republiky“; strojopisné opisy příspěvku (text se drobně liší od později publikovaného).
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisné opisy příspěvku totožného s kr. 48; jeden exemplář opraven (ne rukou Masarykovou) do podoby, v jaké byl později publikován; strojopisné opisy konečného znění příspěvku.
V AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49, a AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97, je uložen i strojopisný opis další verze tohoto textu, pořízený VKPR (č. j. 600/23d). Na dokumentu je připsáno strojem: „Úpravu tuto pan prezident republiky schválil. Topolčianky 9. IX. 23. Dr. Kučera v. r“ Tento text je značně zkrácený, v podstatě jen několik odstavců původního textu ze 14. srpna.
  • Armádě. In Československé armádě. Pozdravy a vzkazy. Uspořádali dr. Rudolf Tschorn a kpt. Richard Wolf, vydal Československý vědecký ústav vojenský, Praha 1923, s. 5. Sborník je v záhlaví označen jako zvláštní číslo Vojenských rozhledů.