sv. 34 | Několik poznámek k Weyrově Soustavě československého práva státního [1921]

Tiskneme podle Tribuny. Publikovaný text se v detailech liší od textu archivního, jde však jen o drobné stylistické úpravy, které nezměnily smysl vyjádření.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Původní rukopisný koncept napsaný dr. Vladimírem Kučerou perem; strojopisný přepis textu s vlastnoručními Masarykovými opravami tužkou, strojopis konečného znění. Na obale spisu je datum 7. 7. 1921 a poznámka: „T.G.M.: Několik poznámek k Weyrově „Soustavě čsl. práva státního“ [Text v definitivní redakci pana presidenta, zaslaný do Prahy zprávou č. 11 z 7. července 1921 ]“.4>
  • Několik poznámek k Weyrově Soustavě čsl. práva státního. Tribuna, 3, 1921, č. 169, s. 4, 20. 7. Nepodepsáno.