sv. 34 | K zahájení pravidelných styků s Polskem [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné koncepty dopisů maršálu Pitsudskému a ministru Novákovi, podepsáni vlastnoručně T.G.M. a Dr. E. B.; strojopisné kopie dopisu, datováno Lány dne 8. listopadu 1921. Na obale spisu v AÚTGM je poznámka: „dopis – diktát p. p. z 8. 11. 1921“.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisné kopie dopisů maršálu Pitsudskému a ministru Novákovi.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Po ujednání smlouvy česko-polské. Lidové noviny, 29, 1921, č. 560, s. 3, 9. 11. Otištěno též: Prezident Masaryk k dojednání obchodní smlouvy s Polskem. Národní listy, 61, 1921, č. 308, s. 1, 9. 11., a v dalších listech.