sv. 34 | Zaměstnanci velkostatků u prezidenta republiky [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný koncept zprávy o audienci.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisný koncept zprávy o audienci vypracovaný dr. V. Kučerou, zaslaný předsednictvu lounské župy Svazu čs. úředníků a zřízenců velkostatků, datováno Lány dne 29. listopadu 1921; opisy textu z denního tisku a strojopis rozhovoru v podobě, jak byl publikován v původním vydání Cesty demokracie II. Tento text také přebíráme.
  • Pan prezident přijal delegaci hospodářských úředníků z Lounská. Československá republika, 242, 1921, č. 323, s. 5, 24. 11. (redakčně upraveno). Otištěno též: Zaměstnanci velkostatků u prezidenta republiky. Československá republika, 242,1921, č. 337, s. 7, 8. 12. (redakčně upraveno), a v dalších listech.