sv. 34 | Odpověď generálnímu sněmu čs. menšin na pozdrav [1922]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisné koncepty dopisu s vlastnoručními Masarykovými opravami; čistopisy textu. Koncepty datovány omylem na 6/3 ‘22.
  • Odpověď prezidenta republiky na projev menšinového sjezdu. Čas, 32,1922, č. 76, s. 1–2, 9. 4. Otištěno též: Prezident Masaryk menšinovému sjezdu. Lidové noviny, 30, 1922, č. 179, s. 2, 9. 4., a v dalších listech. Přetištěno: Generální sněm národních jednot a matic i zástupců československého lidu z krajin národnostně smíšených v Československé republice v Praze dne 1. a 2. dubna 1922. Praha 1922, s. 103.