sv. 34 | Odpověď rakouskému prezidentu M. Hainischovi na list a zásilku knih [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisné opisy dopisu v němčině.