sv. 34 | Otázka Rakouska [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Aide-mémoire prezidenta Masaryka pro západní velmoci. Označeno jako Důvěrné a soukromé. Strojopisné opisy českého, francouzského a anglického textu. Na jednom exempláři české verze je poznámka: „Pan president četl a schválil, aby bylo uveřejněno v Cestě demokracie II. Škrach 26/1 ‘34.“ K tomu připsal E. Beneš: „Může být otištěno. Dr. B.“