sv. 34 | Předmluva do sborníku Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Původní rukopisný koncept psaný Masarykem tužkou, nadepsáno „Ad Zborov do 15/3 ‘22“, datováno 13/3 ‘22, podepsáno T.G.M.; strojopisné opisy příspěvku.
Text byl poprvé publikován Jako předmluva k almanachu Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova 1917–1922, který vydal Památník odboje v roce 1922; datum a podpis byly vytištěny v podobě rukopisného faksimile (Lány 13/3 ‘22, T. G. Masaryk). V této podobě byl text přetištěn i ve sborníku Zborov 1917–1937 (Praha 1937, s. 1).
Ve sborníku Zborov 1917–1937. Památník k dvacátému výročí bitvy u Zborova 2. července 1917 (Praha 1937, s. 10–11) pak vyšel celý text jako faksimile původního rukopisného konceptu (datováno 13/2 ‘22, podepsáno T.G.M.) a oproti předchozím otiskům i se slovy „nemohli a nesměli jsme se omezit“ v předposlední větě. V tomto znění byl otištěn i ve třetím vydání Cesty demokracie II (Praha 1938, s. 489) jako dodatek k roku 1922.
Tiskneme podle původního otisku ve sborníku Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova 1917–1922. Praha 1922.
  • Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova 1917–1922. Praha 1922.