sv. 34 | Ještě poslanec Dyk [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopis článku s názvem „Poslanec Dyk se hájí“, nedatováno. Na obale spisu poznámka „Článek p. p. z 29. 3. 1922“.
AKPR, T 1834/21. Strojopisný opis článku; nedatováno.
  • Ještě poslanec Dyk. Čas, 32, 1922, č. 81, s. 2–3, 6. 4. Nepodepsáno.