sv. 34 | Projev k delegaci Slovenské ľudové strany [1922]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47 a 79. Strojopisné průklepy prezidentova projevu, v této podobě byl projev publikován v tisku; výstřižky z denního tisku.
V kr. 47 je uložen i strojopisný záznam z audience z 15. 12. 1922, datovaný 3. 1. 1923. Tento zápis obsahuje i úplný prezidentův projev k zástupcům íudové strany, z něhož byla v denním tisku i ve sbírce Cesta demokracie uveřejněna jen první část. Záznam z audience i s Masarykovým projevem otiskujeme zde v příloze na s. 507.
  • Prezident Masaryk o rezoluci pittsburské. Čas, 32, 1922, č. 294, s. 1, 16. 12. Otištěno též: Lidové noviny, 30, 1922, č. 629, s. 3, 16. 12., a v dalších listech.