sv. 34 | Záznam ze dne 3. ledna 1923 [3. 1. 1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Záznam z audience; originál, strojopis.