sv. 34 | Nový americký vyslanec v Praze [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisné koncepty v češtině i angličtině s Masarykovými korekturami tužkou; strojopisné opisy projevu v angličtině a češtině; na obale spisu je poznámka: „diktát p. p. z 19. 12. 1921“.
Nástupní audience Lewise Einsteina se konala 20. 12. 1921.
  • Nový americký vyslanec v Praze. Lidové noviny, 29, 1921, č. 637, s. 2, 21. 12. Otištěno též: Nový vyslanec Spojených států v Praze nastoupil svůj úřad. Venkov, 16, 1921, č. 298, s. 4, 21. 12., a v dalších listech.