sv. 34 | Odpověď sjezdu Ústřední jednoty hospodářských družstev [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40, a AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisné opisy dopisu Ústřednímu svazu hospodářských družstev, nedatováno, nepodepsáno. Dopis byl vypraven patrně 15. 5. 1921.
  • Projev pana prezidenta o zemědělském družstevnictví. Lidové noviny, 29, 1921, č. 243, s. 2, 17. 5. Otištěno též: Odpověď prezidentova na projev zemědělských družstev. Tribuna, 3, 1921, č. 111, s. 2, 17. 5., a v dalších listech.