sv. 34 | Telegram k úmrtí prof. Vatroslava Jagiće [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami perem, datováno v Praze 7. srpna 1923, podepsáno vlastnoručně „TGM“; opisy konečného znění telegramu. Telegram byl odeslán 8. 8. 1923.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy telegramu (č. D 4598/23).
  • Soustrast prezidenta republiky synovi dr. Jagiče Lidové noviny, 31, 1923, č. 395, s. 5, 9. 8. Otištěno též: K úmrtí dr. Jagiče. Národní listy, 63, 1923, č. 217, s. 4, 9. 8. a v dalších listech.